Service policy

ПОЛІТИКА СЕРВІСУ «ПЛАТФОРМА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ» У ВІДНОШЕННІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Чинна політика регламентує порядок збору та обробки сервісом «Платформа інвестиційних рішень» (далі – Сервіс) персональних даних фізичних осіб з використанням засобів автоматизації за допомогою мережі Інтернет.

Загальні положення

 1. У межах цього документу використовуються наступні терміни:

1.1. Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується  прямо або опосередковано певної або визначеної фізичної особи (суб’єкту персональних даних).

1.2. Сервіс – особа, яка самостійно організує і (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає мету обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.3. Сайт – сукупність програм для електронних обчислювальних машин та іншої інформації, що міститься у інформаційній системі, доступ до якої забезпечується за допомогою мережі Інтернет за доменними іменами і (або) за мережевими адресами, що дозволяє ідентифікувати сайти у мережі Інтернет, яка використовується Сервісом для надання послуг Замовникам. Адреса сайту: https://agropartners.com.ua/

1.4. Послуги – інформаційні послуги, що  надаються Сервісом Замовнику. Предмет і порядок надання послуг визначено Договором публічної оферти, розміщеної на сайті.

1.5. Замовник – фізична особа, яка досягла 18-річного віку, володіє правоздатністю та дієздатністю, користується на законних підставах банківською платіжною карткою, усвідомлює відповідальність за зобов’язаннями, погодилася з умовами Договору публічної оферти, з метою інвестування в прибуткові, масштабовані інвестиційні проекти із значною соціальною цінністю.

1.6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), отримання, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.7. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.

1.8. Знищення персональних даних – дії, в результаті яких стає неможливим відновити зміст персональних даних у інформаційній системі персональних даних і (або) в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

1.9. Файли cookie – фрагменти даних, які відправлено сайтом і зберігаються на комп’ютері, мобільному телефоні або іншому пристрої, з якого Замовник відвідує сайт, що застосовуються для збереження даних про дії Замовника на сайті.

 1. Здійснюючи інвестування за допомогою сайту, Замовник погоджується з умовами цієї політики, у тому числі дає згоду Сервісу на обробку своїх персональних даних, у випадках, коли положеннями чинного законодавства потрібна така згода.

Персональні дані

 1. У процесі обробки персональних даних Замовник має право:

3.1. На отримання інформації, що стосується обробки його персональних даних, у тому числі тієї, що містить:

3.1.1. Підтвердження факту обробки персональних даних;

3.1.2. Правові підстави і мету обробки персональних даних.

 1. У процесі обробки персональних даних Сервіс зобов’язується:

4.1. Надати Замовнику на його прохання наступну інформацію:

4.1.1. Підтвердження факту обробки персональних даних;

4.1.2. Правові підстави і мету обробки персональних даних.

 1. Метою збору і обробки персональних даних Замовника є укладення Договору публічної оферти між Замовником та Сервісом про надання Замовнику послуг.
 2. Персональні дані Замовника зберігаються на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем обробки персональних даних.
 3. Сервіс збирає і обробляє наступні персональні дані Замовника:

7.1. Прізвище, ім’я;

7.2. Мобільний телефонний номер;

7.3. Адреса електронної пошти.

 1. Персональні дані Замовника знищуються Сервісом у наступних випадках:

8.1. Через три роки з моменту закінчення надання Послуг;

8.2. У разі відкликання Замовником згоди на обробку його персональних даних.

 1. Знищення персональних даних Замовника здійснюється без можливості їх подальшого відновлення.
 2. Доступ до персональних даних Замовників є тільки у осіб, які мають безпосереднє відношення до надання Послуг. У інших випадках Сервіс не розповсюджує персональні дані Замовника, а також не надає до них доступ третім особам без попередньої письмової згоди Замовника, за винятком випадків надання персональних даних за запитами уповноважених державних органів відповідно до чинного законодавства.

Файли cookie

 1. Сервісом можуть використовуватися такі типи файлів cookie:

11.1. Суворо необхідні cookie. Ці файли cookie потрібні для переміщення сайтом і використання послуг, на які є запит. Файли cookie цього типу застосовуються під час реєстрації Замовника і входу у систему. Без них стають недоступними послуги, на які є запит від Замовника. Ці файли cookie є основними і можуть бути як постійними, так і тимчасовими. Без використання цього типу файлів cookie сайт не працює належним чином.

11.2. Експлуатаційні cookie. Ці файли cookie збирають статистичні дані щодо використання сайту. Ці файли не отримують особисту інформацію Замовника. Усі відомості, зібрані цими файлами cookie, носять статистичний характер і є анонімними. Цілі використання цих cookie:

11.2.1. Отримання статистики використання сайтів;

11.2.2. Оцінка ефективності рекламних кампаній.

Ці файли cookie бувають постійними і тимчасовими, а також їх може бути віднесено як до основних, так і до сторонніх cookie.

11.3. Функціональні cookie. Цей тип файлів cookie використовується для запам’ятовування наданої Замовником інформації (такої, як ім’я користувача, мова або місце знаходження). Ці файли використовують анонімну інформацію і не відстежують дії Замовника на інших сайтах. Цілі використання цих cookie:

11.3.1. Запам’ятовування відомостей про те, чи надавалася Замовнику будь-яка послуга раніше;

11.3.2. Підвищення якості взаємодії з сайтом в цілому шляхом запам’ятовування обраних Замовником переваг.

Ці файли cookie можуть бути постійними і тимчасовими, а також їх може бути віднесено як до основних, так і до сторонніх cookie.

11.4. Рекламні cookie. Вони застосовуються для управління рекламними матеріалами на сайті, обмеження кількості переглядів реклами користувачем, а також для оцінки ефективності рекламних кампаній. Рекламні файли cookie розміщуються третіми особами – наприклад, рекламодавцями та їхніми агентами. Ці файли пов’язані з рекламою на сайті, наданою сторонніми компаніями. Можуть бути як постійними, так і тимчасовими.

 1. Заблокувати або видалити файли cookie, а також обмежити їх дію можна в налаштуваннях браузера, який використовується Замовником.

Історія інвестування

 1. Сервіс зберігає історію реєстрації Замовника та історію інвестування в Інвестиційні проекти;
 2. Метою збору інформації про історію інвестування є поліпшення якості послуг, що надаються, шляхом автоматичного заповнення параметрів Замовника з використанням раніше наданих даних, що дозволяє скоротити час внесення інформації.