ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг з інвестування в прибуткові, масштабовані інвестиційні проекти із значною соціальною цінністю через сайт ТОВ «Платформа інвестиційних рішень»: https://agropartners.com.ua/

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Платформа інвестиційних рішень” (скорочена назва – ТОВ “ПІР”, надалі – Виконавець), який діє на підставі Статуту, пропонує укласти цей Договір публічної оферти про інвестування в прибуткові, масштабовані інвестиційні проекти із значною соціальною цінністю через сайт ТОВ «Платформа інвестиційних рішень»: https://agropartners.com.ua/  (надалі – Договір).

 

Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого (надання послуг відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Замовником і Виконавцем та засвідчує факт його укладання.

  1. Визначення термінів та загальні положення

Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю “Платформа інвестиційних рішень”. 

Замовник – фізична особа, яка досягла 18-річного віку, володіє правоздатністю та дієздатністю, користується на законних підставах банківською платіжною карткою, усвідомлює відповідальність за зобов’язаннями, погодилася з умовами даного Договору з метою інвестування в прибуткові, масштабовані інвестиційні проекти із значною соціальною цінністю відповідно до умов даного Договору.

Сторони – Замовник та Виконавець відповідно.

Партнер – окрема юридична особа, яка самостійно розмістила на Веб-сайті Виконавця: https://agropartners.com.ua/ свій власний Інвестиційний проект та умови інвестування в нього. При цьому Виконавець не є співвласником цього інвестиційного проекту та не несе відповідальності за умови інвестування, зміну умов інвестування та період повернення інвестицій. Виконавець надає виключно інформаційні послуги по полягають у розміщенні інформації на Веб-сайті https://agropartners.com.ua/, умов та правил інвестування в Інвестиційний проект Партнера.

 Інвестиційний проект – розміщена на Веб-сайті Замовника: https://agropartners.com.ua/ інформація Партнера про Інвестиційний проект, умови інвестування та період повернення інвестицій.

Послуга – надана Виконавцем можливість здійснити Замовнику інвестування в самостійні інвестиційні проекти  розміщені на Веб-сайті https://agropartners.com.ua/ та надати при додатковому зверненні інші консультаційно-інформаційні послуги.

Веб-сайт – програмне забезпечення – Товариства з обмеженою відповідальністю “Платформа інвестиційних рішень”,  що розміщено в мережі Інтернет за адресою: https://agropartners.com.ua/

Реєстраційна дія – внесення особистих відомостей Замовником у графі «Зареєструватися» що містять персональні дані фізичної особи а саме: прізвище та ім’я, номер мобільного телефону та електронну адресу, відповідно до Політики сервісу «Платформа інвестиційних рішень» у відношенні обробки персональних даних.

Згода на обробку персональних даних – особиста дія Замовника на сайті Виконавця, що полягає у внесенні особистих відомостей Замовником у графі «Зареєструватися» що містять персональні дані фізичної особи а саме: прізвище та ім’я, номер мобільного телефону та електронну поштову адресу, відповідно до Політики сервісу «Платформа інвестиційних рішень» у відношенні обробки персональних даних. 

Безготівковий розрахунок – перерахування певної суми коштів з рахунку Замовника на рахунок Партнера, а також перерахування банками за дорученням фізичних осіб коштів, внесених ними готівкою в касу банку, на рахунок Партнера. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді, у відповідності до Постанови Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22 (із змінами) «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті».

  1. Предмет Договору

2.1. За даним Договором Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання надати доступ до інформації про інвестиційні проекти через сайт ТОВ «Платформа інвестиційних рішень»: https://agropartners.com.ua/, та ознайомлений з Інвестиційним проектом Партнера.

2.2. Послуга вважається такою, що надана Виконавцем та отримана Замовником в повному обсязі з моменту натиснення зареєстрованим користувачем в Особистому кабінеті у розділі окремого Інвестиційного проекту Партнера посилання «Хочу інвестувати».

2.3. Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує, що уважно ознайомився з усіма пунктами даного Договору.

2.4. Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

  1. Вартість послуг і порядок розрахунків

3.1. Збір Виконавця за надання Замовнику доступу до інвестування в окремі самостійні прибуткові, масштабовані інвестиційні проекти із значною соціальною цінністю через сайт ТОВ «Платформа інвестиційних рішень»: https://agropartners.com.ua/ здійснюється на безоплатній основі.   

3.2. Замовник сплачує суму коштів на безготівковий рахунок Партнера в залежності від умов Інвестиційного проекту шляхом 100% оплати за допомогою безготівкового розрахунку у сумі визначеній Інвестиційним проектом Партнера, та у відповідності до правил платіжних систем.

3.3. Сума коштів перерахована Замовником як інвестиція в окремий Інвестиційний проект Партнера, шляхом безготівкового розрахунку, вважається сплаченою, якщо платіжною системою надана інформація щодо списання коштів з рахунку Замовника на користь Інвестиційного проекту Партнера.

3.4. Замовник може замовити за окрему плату обумовлену Сторонами безпосередньо у Виконавця інші консультаційно-інформаційні послуги що є предметом окремого Договору.

  1. Права та обов’язки Сторін

4.1. Виконавець зобов’язується:

– надавати Послуги, передбачені умовами даного Договору;

– забезпечити доступ до інвестування в окремі самостійні інвестиційні проекти через сайт ТОВ «Платформа інвестиційних рішень»: https://agropartners.com.ua/, який містить посилання на Інвестиційні проекти Партнерів;

– за запитом надавати консультації з питань користування сайтом https://agropartners.com.ua/, правила інвестування, наявну додаткову інформацію про Партнерів та Інвестиційні проекти.

4.2. Виконавець має право:

– відмовити у наданні Послуг у зв’язку з неналежним виконанням Замовником своїх зобов’язань відповідно до даного Договору.

4.3. Замовник зобов’язується:

– дотримуватись умов даного Договору;

 – надати згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Політики сервісу «Платформа інвестиційних рішень» у відношенні обробки персональних даних;

– не зазначати під час здійснення реєстрації на Веб-сайті Замовника адреси електронної пошти доменних імен поштових операторів, а саме: mail.ru, mail.ua, list.ru, bk.ru, inbox.ru, yandex.com, yandex.ru yandex.ua, yandex.kz, yandex.by, ya.com, ya.ru, ya.ua, ya.kz, ya.by, використання яких заборонено нормами діючого законодавства України.

4.4. Замовник має право:

– вимагати від Виконавця надання Послуг у відповідності до умов даного Договору.

 

  1. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

5.1. Відповідальність за втрату, передачу чи розголошення інформації доступу до «Особистого кабінету», несе Замовник.

5.2. Виконавець не несе відповідальність за неотримання послуг Замовником при наступних умовах:

– відмова Замовника від безготівкового розрахунку коштів в Інвестиційний проект Партнера;

 – зміна умов інвестування Інвестиційного проекту Партнера;

– недостовірність вказаних Замовником даних при реєстрації на Веб-сайті Виконавця (Прізвище та ім’я, номер мобільного телефону, електронна адреса);

– інших умов не пов’язаних з оформленням цього Договору та супутніх послуг на Веб-сайті.

5.3. Всі спірні питання, що пов’язані з отриманням Послуг Замовником, вирішуються сторонами з використанням особистих даних Замовника, що були вказані ним при реєстрації на Веб-сайті Виконавця. У разі, якщо особисті дані вказані таким чином, що не дозволяють встановити одержувача Послуг (Замовника), Виконавець має право відмовити Замовнику у розслідуванні спірних питань.

5.4. При реєстрації на Веб-сайті Замовник несе відповідальність за збереження конфіденційності власних логіну та паролю. Всі дії з використанням логіну і паролю Замовника вважаються здійсненими Замовником особисто.

5.5. Виконавець не несе відповідальність за неотримання Замовником інформації у зв’язку з проблемами у роботі технічних засобів та каналів зв’язку Замовника. У такому випадку Замовнику необхідно звернутися протягом 1 години з моменту оплати до служби підтримки Інвестиційного проекту Партнера за контактами, що вказані в Інвестиційному проекті Партнера.

5.6. Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору або у зв’язку з його виконанням Сторони вирішують шляхом проведення переговорів та за наявності листа Замовника, що надісланий засобами електронного зв’язку на електронну пошту Виконавця вказану на Веб-сайті. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим.

5.7. У випадку, якщо Сторони не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.

5.8. З усіх питань, не врегульованих в тексті даного Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

  1. Контакти Виконавця та служби підтримки:

Телефон: +38067 849 6265

Електронна адреса: admin@investor.org.ua

«Прийняти» – я ознайомлений з умовами Договору Публічної оферти та «Політикою Сервісу «Платформа інвестиційних рішень» у відношенні обробки персональних даних», та надаю згоду на обробку своїх персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, номер мобільного телефону та електронну адресу, необхідних для Реєстрації в «Особистому кабінеті» на сайті Сервісу.